Bởi {0}
logo
Henan Zhongan Electronic Detection Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Thiết bị dò khí/phân tích khí/báo động khí/ngọn lửa Detector/rượu Tester
Thứ tự xếp hạng2 phổ biến nhất trong Máy phân tích khíPatents awarded (3)On-site material inspectionSample-based customizationTotal floorspace (411,400㎡)